Alle

Bierbrouwerijen

Bierbrouwerijen

Nijverheid, handel en industrie

In de vroege middeleeuwen werd bier in de regel gewoon thuis gebrouwen, voor eigen consumptie. Later zou deze huisnijverheid afnemen en zou bier gebrouwen gaan worden door gespecialiseerde brouwers. Deze verschuiving werd mede...

Vincentius- en Elisabethvereniging

Vincentius- en Elisabethvereniging

Instellingen en instituties

Historie. De Sint Vincentiusvereniging is een internationale Rooms Katholieke vereniging (SSVP = Confédération Internationale de la Société de Saint-Vincent-de Paul). Zij is op 23 april 1833 in Parijs opgericht door Fréderic...