Wissegracht of Vissegracht, huis (Hulsberg)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 358.715; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten De gesloten hoeve Wissegracht of Vissegracht staat ten oosten van het dorp Hulsberg.

Over de vroege bewoningsgeschiedenis is weinig bekend. De eerste bekende vermelding is pas van 1535 waarbij Anna Judenkop van Strijthagen het leengoed toegewezen krijgt. Zij was gehuwd met Joris van Schaesberg en zij kregen twee zonen. Willem, die zich later door de belening met het kasteel, Willem van Strijthagen ging noemen en Johan die waarschijnlijk de Wissegracht kreeg.

In de negentiende eeuw komt het goed in bezit van de familie Marchant et d’Ansembourg.

Tegenwoordig wordt het goed verpacht als landbouwbedrijf.

De constructie van het woonhuis, met name de muren, doet vermoeden dat er water tot aan de buitenmuur heeft gestaan. Wellicht dus een gracht. Deze gracht is echter niet ingetekend op de eerste Tranchotkaart uit 1805 en was dus toen al niet meer aanwezig. Wat wel duidelijk wordt uit deze kaart is dat het mergelstenen woonhuis losstond met erachter een dienstenwooncomplex in U-vorm. De integratie van het woonhuis met de bijgebouwen tot een omsloten hoeve is gemaakt rond 1825. Toen zijn ook de bijgebouwen vernieuwd. In delen van de gevels zijn nog speklagen aanwezig.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes