Widdershoven, August (arts)

Arts, 3 december 1885 - 15 januari 1955

Maria Willem August Widdershoven werd op 3 december 1885 in Heerlen geboren als zoon van August Widdershoven en Maria Jozefina Hermans. Hij volgde de eerste jaren van de hbs te Rolduc. Het diploma h.b.s.-B behaalde hij in Roermond. Aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam studeerde hij vervolgens geneeskunde. Op 1 maart 1913 behaalde hij zijn artsdiploma en enkele weken later vestigde hij zich als huisarts in Heerlen. In het centrum van de mijnindustrie kreeg hij vrijwel me­teen te maken met verkeers­on­gevallen. Dit kwam door de auto’s, die in het verkeer een steeds be­langrijker rol gingen vervullen.

Wid­ders­hoven begon met het op­zetten van een Eerste-Hulpverlening. Het Rode Kruis had net in Heerlen een afdeling opgericht. Een trans­port­­co­­lon­ne ontbrak nog. Als kapitein en later als majoor van het Rode Kruis slaagde Widdershoven er binnen korte tijd in deze colonne tot stand te brengen. Lange tijd was hij commandant van de Transport­colonne van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Heerlen. Deze colonne speelde tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol bij het transport van gewonden uit België naar Nederland. Zij verleende ook hulp aan Belgische vluch­telingen.

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog brak er een griep­epidemie uit en aangezien het ziekenhuis van Heerlen al vol was, richtte het Rode Kruis onder leiding van August Wid­ders­hoven een noodziekenhuis in. Na de oorlog voerde het Rode Kruis, afdeling Heerlen een vredestaak uit. In Duitsland wer­den keukens ingericht, waar mensen die honger leden, gra­tis maaltijden konden krijgen. In 1938 vierde de arts als com­man­dant zijn vijfentwintigjarig jubileum. In 1949 werd hij benoemd tot commandant van het gewest Limburg van het Ne­der­landse Rode Kruis in de rang van luitenant-kolonel.

Van 1 januari 1917 tot 1 februari 1923 was Widdershoven het hoofd van de Heerlensche Schoolartsendienst. Een ne­ven­func­tie die veel tijd in beslag nam. Hij concentreerde zich voor­al op de besmettelijke ziekten onder de schooljeugd. Aanvan­ke­lijk moest hij veel tegenstand van de inwoners en met name van de ouders overwinnen. Zijn eigen huisartsenpraktijk was in de loop der jaren flink uitgebreid. In 1923 was de dokter ge­nood­zaakt de leiding van de Heerlensche Schoolartsendienst aan een ander over te dragen.

Bij de komst van Widdershoven naar Heerlen in 1913 be­stond de Vroedvrouwenschool pas enkele jaren. Ze was ge­huis­­vest in een pand aan de Akerstraat. Dr. Meuleman was des­­­tijds als enige arts aan deze school en verloskundi­ge kliniek ver­­bonden. Widdersho­ven is als zijn assistent opgetreden en bij afwezigheid van dr. Meuleman fungeerde hij als plaatsvervan­ger.

In zijn vrije tijd speelde sport een be­langrijke rol in het leven van de dok­ter. Als vader van veertien kinderen moest hij na­tuur­lijk op hun en zijn eigen gezondheid letten. August Wid­ders­­hoven was enthousi­ast ke­gelaar, zwemmer en kracht­pat­ser. Hij was jarenlang voorzitter van de Heerlense Kegel Bond en in 1921 een van de oprichters van de Zwem­­vereniging Oranje Nassau. Zijn forse voorkomen en zijn spier­kracht maak­ten hem bekend als dé sterke man van Heerlen. Op een korte film demonstreerde hij zijn kracht door voor zijn huis enkele huzarenstuk­jes uit te voeren. Hij heeft ook ervoor ge­zorgd dat er in Heerlen een Sportfondsenbad kwam. Het nieuwe zwembad mocht hij in 1935 openen door de eerste duik te nemen.

Dokter Widdershoven zag zijn beroep als een verheven roe­ping. In de omgang met zijn patiënten wist hij door zijn ken­nis, maar vooral door zijn joviaal en karaktervol optreden het vertrouwen van veel mensen te verwerven. Dit bleek bij zijn veertigjarig jubileum als arts in Heerlen op 12 april 1953. Het werd een groot feest met een zeer druk bezochte receptie. Bij die gelegenheid werd hij onderscheiden met het kruis van verdienste van het Nederlandse Rode Kruis en tevens kreeg hij onderscheidingen van het Belgische, Duitse en Ita­liaanse Rode Kruis. Op 15 januari 1955 is dokter Widdersho­ven op 69-jarige leeftijd overleden.

Nadere bronnen en literatuur: