Weustenradermolen (Klimmen)

Gelegen op de Geleenbeek ligt in het fraaie populierenlandschap, op korte afstand van kasteel Rivieren en aan de rand van het gehucht Weustenrade, de Weustenradermolen. In deze molen werd van oudsher olie uit oliehoudende zaden zoals raapzaad, koolzaad en lijnzaad geperst.

De molen is een gebouwencomplex bestaande uit het molengebouw, een huis en een schuur. Het geheel is deels mergelsteen en deels in vakwerk gebouwd.

In de 19e eeuw behoort de molen achtereenvolgens aan de families L’Ortye en Stevens toe. Aan het eind van de 19e eeuw komt de molen in handen van de heren van kasteel Rivieren, het geslacht von Fürth en later de Marchant d’Ansembourg en dat zou tot 1960 zo blijven. De molen werd overigens sinds 1920 al niet meer gebruikt.

In de zestiger jaren van de 20e eeuw werden huis, molen en stallen verbouwd tot woonhuis waarmee er een verdieping op het oorspronkelijk één verdieping tellende gebouw werd geplaatst. Deze verdieping is in baksteen uitgevoerd. De Geleenbeek werd gekanaliseerd en de loop kwam geheel ergens anders te leggen. Enkel de molensteen, geplaatst tegen het huis, herinnert nog aan de oude oorspronkelijke functie van het gebouw.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags