Watermolen (Wittem)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 103.721; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten De watermolen gelegen aan de Wittemer Allee werd in 1835 gebouwd door de renteniers van kasteel Wittem, de gebroeders Merkelbach. De molen werd gedeeltelijk over de beek heengebouwd, waardoor het waterrad volledig inpandig is. Bovenstrooms werd een vergaarvijver aangelegd. Voor het benodigde water werd een beek van de twee kilometer verderop gelegen Selzerbeek gegraven tot aan de vergaarvijver. Deze molenbeek loopt door de kloostertuin van het klooster Wittem. De vergaarvijver ontvangt ook water uit de kasteelvijver, die door bronnen wordt gevoed.

In de jaren zestig van de twintigste eeuw raakte de molen in onbruik. In 1978 werd de molen aangekocht door de Stichting “Het Limburgs Landschap” die de molen met bijbehorend woonhuis liet restaureren. De molen is overigens niet meer in bedrijf.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags