Termaar (nabij Klimmen)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 300.648; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Termaar is een buurtschap nabij Klimmen en bestaat uit ongeveer 800 inwoners. Termaar ligt op een heuvel aan de weg van Klimmen naar Ransdaal en bestaat voor het merendeel uit boerderijen en villa's. Ook ligt het langs de spoorlijn van Maastricht naar Heerlen. In Termaar ligt het station Klimmen - Ransdaal.

De eerste naamsvermelding, Maar en Straat, dateert uit 1840. In 1866 wordt er echter melding gemaakt van Maarshaal.

De naam Termaar zou terug te voeren zijn op het woord "mare"  in de betekenis van poel of plas.

In de gemeente Margraten ligt tevens een buurtschap met de naam Termaar.

Tags