Stationsgebouw (Nuth)

Op 1 mei 1896 wordt het zuidoostelijk gedeelte van Limburg eindelijk aangesloten op het Nederlands spoorwegnet, en wel door de aanleg van de lokale spoorweg Sittard – Heerlen – Herzogenrath, naar een ontwerp van Henri Sarolea, wiens op 23 juni 1891 verkregen concessie wordt overgenomen door de naamloze vennootschap ‘Nederlandsche ZuiderSpoorwegmaatschappij’.De spoorweg heeft een totale lengte van ruim 28 km waarvan 1.3 km op Duits grondgebied. De lijn wordt vanaf 1899 geëxploiteerd door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen welke in 1917 overgaat in de Nederlandse Spoorwegen (NS).

De stations werden vrijwel allemaal gebouwd door de Heerlense aannemer ].M.H. Ubachs. Ze werden destijds omschreven als stations die "eenvoudig maar doelmatig zijn en door hunne nette geveltjes van rooden en gekleurden baksteen een aangenamen indruk achterlaten". Van de oorspronkelijke stationsgebouwen in Geleen, Spaubeek, Schinnen, Nuth, Hoensbroek, Heerlen, Schaesberg, Kerkrade is alleen dat van Schaesberg (sinds 1 juni 1986 station Landgraaf) nog over.

Het eerste stationsgebouw van Nuth stamt uit 1893 en was van het standaardtype ZSM (ZuiderSpoorwegmaatschappij) betekenende een rechthoekig hoog gebouw met een puntgevel aan de straat- en perronzijde.

In 1915 wordt het stationsgebouw uitgebreid,. Vóór het gebouw komt een vestibule met een plat dak, waaromheen een stenen balustrade. Rechts van de vestibule de toegang tot de woning. Links van de vestibule een heel nieuw gebouw met een hoog en een laag gedeelte. Tegen de rechterzijgevel een nieuwe goederenloods.

In 1973 wordt het stationsgebouw afgebroken.

Bron: E. Wolters/Stationsweb. In 1991 krijgt Nuth een nieuw stationsgebouw, een strak vierkant gebouw met een driehoekige luifel, ondersteund door ronde kolommen op de hoeken. De architect: is J. Bak. De opening vindt plaats op 15 oktober 1992. Lang zal het niet duren voor de loketten weer sluiten. Het gebouwtje staat afwisselend leeg of is verhuurd. Zo zit er in 2001 een fotografenstudio en in 2003 een koffiekiosk. In 2002 is de oude fietsenstalling afgebroken en vervangen door een nieuwe overkapte stalling.

Nadere bronnen en literatuur: