Scheulder (tot 1981 gemeente Wijlre)

- Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 272.864; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Geschiedenisschets

De oorsprong van Scheulder is waarschijnlijk Romeins, een kleine oeroude nederzetting langs de Romeinse heerbaan van Maastricht naar Aken. In de 19 eeuw zijn er restanten van Romeinse bebouwing aangetroffen.

Het gasthuis te Scheulder werd in 1631 opgericht door de vrouwe van Wijlre.

In 1850 werd tegenover het gasthuis een kerk gebouwd. In 1869 werd Scheulder een zelfstandige parochie nadat het sinds 1645 al een kapel had.

Bij de gemeentelijke herindeling van 1982 werd Scheulder van de opgeheven gemeente Wijlre afgescheiden en werd ze toegevoegd aan de nieuwe gemeente Margraten.

Herkomst naam

Er is wel eens geopperd dat de naam Scheulder samenhangt met het dialectwoord voor schuilen. Dat schuilen zou dan te maken kunnen hebben met het alhier gevestigde gasthuis waar arme mensen, die verpleging nodig hadden, werden opgevangen. Het was een ziekenhuis voor arme mensen.

Nadere bronnen en literatuur: