Schandelen (gemeente Heerlen)

Uitgave: Boekhandel M.Gerrese, Heerlen. Geschiedenisschets

Schandelen was van oudsher een agrarische wijk. Uit deze buurt stamt het oude Heerlense geslacht Vijgen. Te Schandelen werd rond 1550 de Schandelermolen gebouwd.

Aan het eind van de 19e eeuw zou dat allemaal veranderen met de aanleg van de eerste particuliere steenkoolmijn, de Oranje Nassau mijn I. Na de aanleg van de mijn werden al snel woningen gebouwd. In 1914 werden er in het oude kleine gehucht Schandelen 42 woningen gebouwd en in 1917 kwamen hier nog eens 70 woningen bij ten behoeve van de mijnarbeiders. Aan de rand van Schandelen lag aan het begin van de 20e eeuw de steenfabriek Beckers-Koten.

Herkomst naam

Schandelen is ook wel geschreven als Schandelo. De suffic (navoegsel) lo duidt op een bosrijke omgeving. Er is wel gespeculeerd dat Schandelo op schandbos of vies bosje slaat, maar dat is vrij twijfelachtig. Over de werkelijke herkomst van de naam wordt dus nog in het duister getast.

Nadere bronnen en literatuur: