Savelbergklooster en kapel

In 1870 betrok de Heerlense priester P.J. Savelberg met zeven religieus ingestelde vrouwen het pand op Gasthuisstraat 2 in Heerlen. Zij zorgden daar voor hulpbehoevende bejaarden en wezen. Op 21 juni 1872 werden de eerste zes novicen ingekleed en was de congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph gebo­ren. De zusters leefden volgens de regel van de Derde Orde van Sint Franciscus. In 1875 werd het huis door Mgr. Savelberg gekocht.

In 1878-1879 liet hij naast het huis een kapel bouwen. De kapel is gebouwd in neogotische stijl naar een ontwerp van Johannes Kayser (sr.) en is het vroegste voorbeeld van terracottagebruik in de Limburgse kerkenbouw. De voorgevel van de kapel heeft vijf steunberen met daartussen spitsboogvormige vensters met glas-in-lood ramen. De kapel heeft van binnen de vorm van een zaalkerk en is rijk versierd met eikenbladeren en wijnranken.

Al snel na de eeuwwisseling bleek het pand aan de Gasthuisstraat 2/2A te klein voor de snel groeiende congregatie. Rond 1915 waren er al meer dan 400 Kleine Zusters actief. De leiding over de congregatie was inmiddels overgegaan op Mgr. Leo Driessen. Hij liet een nieuw moederhuis voor de zusters bouwen aan de Gasthuisstraat nr. 45, het Sanatorium (later Huize De Berg genaamd).

De broeders van de congregatie van Broeders van de H. Joseph betrokken het oude klooster. In 1930 verlieten zij het pand weer en ging het over naar de orde van de Karmelietessen.

In 1930 kreeg de congregatie haar eerste vrouwelijke leidinggevende: zr. Oda Hommelberg. Tot 1947 stond zij aan het hoofd van de congregatie die nu maar liefst 1800 zusters telde.

In 1936 kochten de Kleine Zusters hun oude moederhuis wederom terug. De Karmelietessen bouwden een nieuw pand achter het oude klooster. De Kleine Zusters verbouwden het huis en brachten het zoveel mogelijk in de oude staat terug. In 1937 werd het oude moederhuis feestelijk heropend en omgedoopt tot Joseph-Savelbergklooster. Tot aan 2008 hebben de Kleine Zusters in het pand gewoond en gewerkt.

In 2008 verlieten de laatste zusters het pand en werd het gerestaureerd naar een ontwerp van architectenbureau Coenen uit Maastricht. De later aangebouwde delen werden gesloopt en enkele nieuwe onderdelen werden toegevoegd. Op 29 april 2010 ging het Savelbergklooster en kapel officieel als museum open voor het publiek.

 

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes

Beroepen