Rivieren, kasteel (Klimmen)

Kasteel Rivieren staat gebouwd op het punt waar de Hoensbeek, de Geleenbeek en de Retersbeek samenvloeien. Het water van de Retersbeek bevoorraadt het water aan de grachten en vijvers rondom het complex.

De oudste vermelding van dit kasteel dateert van 1444, waarbij als eigenaar Ghysbert van der Vyeren wordt genoemd. Het geslacht van Rivieren wordt al eerder vermeld. Zo wordt een zekere Catharina van Rivieren vermeld als priorin van het klooster Norbertinessen te Sint Gerlach.

Naar alle waarschijnlijkheid werd het huidige kasteel gebouwd op de fundamenten van een ouder complex. In eerste instantie werd Kasteel Rivieren ook als klooster gebruikt. Het oudste deel van het kasteel is 16e-eeuws en had mogelijk twee hoektorens, waarvan er slechts nog één rest. Het kasteel is opgebouwd uit mergel. Uit dendrochronologisch onderzoek naar het houtwerk blijkt dat de kapconstructie dateert van rond 1538. Toen moet de uitbreiding van het kasteel in zuidelijke richting zijn gerealiseerd.

Na een tijd in bezit geweest te zijn van de familie Huyn van Amstenrade komt het via erfdeling in 1641 in bezit van de familie Eynatten. In 1686 verkocht de familie het adellijk huis, hof en goederen aan de Akense schepen en burgemeester Johan Albert von Schrieck.

Na groot onderhoud aan kasteel en hoeve in voornamelijk de eerste helft van de 18de eeuw door Franz Willem en Jan Jacob Willem von Schrieck, werd het kasteel rond 1780 wederom ingrijpend veranderd. Dit keer door eigenaar Karl Deodat von Fürth (1734-1803), die het kasteel in 1768 samen met zijn broer Johan Caspar erfde. Hij liet een nieuwe ingang maken aan de oostzijde, de hardstenen kloosterkozijnen werden aangebracht, de tuin rond de hoofdburcht en de brug over de gracht aan de oostzijde werden aangelegd.

Door huwelijk kwam het goed in 1910 in bezit van de grafelijke familie De Marchant et d’Ansembourg. Het werd na de tweede wereldoorlog als vijandelijk vermogen in beslag genomen, maar na korte tijd weer aan de eigenaars teruggegeven. Het kasteel was voor en na de oorlog als jeugdherberg in gebruik en na een restauratie in 1970 als meubelshowroom.

Nadere bronnen en literatuur: 

Tags