Reuken (nabij Nuth)

Reukenderweg hoek Pastorijstraat Reuken (Limburgs: G'n Reuke) is een gehucht gelegen in de gemeente Beekdaelen. Tot en met 2018 behoorde het tot de gemeente Nuth. Het is een van de zogenaamde ondergehuchten van Nuth, net zoals de Ping en Hellebroek. Het is globaal gelegen tussen Hellebroek, Ping en Nuinhof. Het gehucht ligt vlak bij de spoorweg Sittard-Heerlen en de autosnelweg A76.

Oorspronkelijk werd het gebied de Reuken, evenals de Ping, tot Hellebroek gerekend. Sommige bronnen rekenen de Ping tot de Reuken. 

Bron: Buurtvereniging Hellebroek 1954. Het gehucht bestond aanvankelijk slechts uit een aantal boerderijen en huizen. In de 20e eeuw heeft er nieuwbouw plaats gevonden en is het bedrijventerrein De Reuken aangelegd, gelegen tussen de Reukenderweg, Mauritsstraat, Spoorstraat en Pastorijstraat.

Nadere bronnen en literatuur: 

Tags

Plaatsen

Thema's