Retersbeek (nabij Klimmen)

Geschiedenisschets

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 51.194; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Het buurtschap Retersbeek, ten noordoosten van Klimmen, is ontstaan in de middeleeuwen. Het is langgerekt gelegen langs de Retersbeek en is door deze lange vorm opgedeeld in een “bovenste Retersbeek” en “onderste Retersbeek”. Het bovenste Retersbeek is het deel dat begint bij het bronnengebied van het beekje, nabij de Klimmenderberg en het Huuske tot en met de Carishof. Verder stroomafwaarts tot kasteel Rivieren is “onderste Retersbeek”.  De kern van het gehucht Retersbeek is feitelijk opgebouwd rond drie hofsteden: het (klimmender) Huuske, Hof ter Heyden en het Heufken. 

Herkomst naam

De naam die het gehucht draagt is afkomstig van de beek die door het dal stroomt, de Retersbeek. Een naam die ook voortleeft in het ridderlijke geslacht van Retersbeke. 

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes

Thema's