Rennenberg, huis

Hoeve Rennemig. Rechten: Beaujean, Heerlen. Het huis Rennenberg was gelegen aan de zuidoostrand van de uit 1913 daterende wijk Rennemig ten noordwesten van Heerlen. Deze wijk is een voormalige mijnwerkerskolonie uit de Eerste Wereldoorlog in zogenoemde Lotharingse stijl.

Er is weinig bekend over de vroegste geschiedenis van het huis Rennenberg. In de 16e eeuw was de laathof Rennenberg in bezit van de familie Van Harff. In 1561 wordt Nicolaas von Harff te Geilenkirchen, ambtman van Born en Millen, genoemd. In 1649 werd Johan baron von Harff, heer van Drimborn, voor het KeurKeulse Leenhof te Heerlen in het Manhuis, beleend met Rennenberg. In 1653 kwam het huis in bezit van Lambert Rietraet, telg uit een protestants regentengeslacht. Hij maakte na 1632 carrière in dienst van de Staten-Generaal: rentmeester der Domeinen in het Land van Valkenburg, schout van Heerlen en burgemeester van Maastricht. Hij was een rijk man en kon zich daarom enige buitenhuizen veroorloven. Enige tijd later verkocht hij Rennenberg weer. In de volgende drie eeuwen volgden nog een aantal eigenaars. Een van hen, Daniël van den Esschen liet in 1727 het oude huis door een nieuw gebouw vervangen. In 1912 kocht de Sociëteit tot Exploitatie van de Mijnen het huis en liet het vervolgens slopen. Op de vrijgekomen ruimte werd de mijnwerkerskolonie Rennemig gebouwd.

Over de bouwgeschiedenis van het huis Rennenberg is weinig bekend. Het oude kasteel, waarvan we niet weten hoe het er uitgezien heeft, werd in 1727 vervangen door een gebouw met een U-vormige plattegrond. Het was vermoedelijk een landhuis met dienstgebouwen aan beide kanten van het voorplein, met een symmetrische opzet. Op een kaart uit 1912-1913 zien we aan de rand van Heerlerheide, aan de zuidoostzijde van de Wijngaardsweg, een vrij diepe hoeve. Het is goed mogelijk dat deze hoeve huis Rennenberg is geweest.

Nadere bronnen en literatuur: