Reijmerstok (Gemeente Gulpen-Wittem)

- Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 253.808; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Geschiedenisschets

Het dorp Reijmerstok, een paar kilometer gelegen ten zuidwesten van Gulpen, is in de hoge middeleeuwen (800-1200) ontstaan rond de herenhoeve de Puthof. Dit was van oudsher een riddermatig leengoed (ein aldt stoc ende riddermatigh leen) dat in 1375 behoorde aan Jan Gisen, zoon van Reijmerstoc. Het werd in 1488 verdeeld tussen Goswijn van Anstelen en Hendrik Tzevel van Roozendaal.

Het dorp heeft zich na de middeleeuwen nauwelijks ontwikkeld. Het groeide pas in de 19e eeuw richting Gulpen.

Herkomst naam

Reijmerstok wordt in de archiefstukken geschreven als Rijmerstok (1312), Reijmerstoc (rond 1600), Rimmerstok (1840),  Rijmerstock en Reymerstock (1900). Reijmerstok dankt zijn naam aan zijn bestaan als riddergoed met waarschijnlijk één van de eerste bezitters die “Reijmer” heette. Het suffix stock of stok is een oud woord dat "stam of tak van een geslacht" betekent. De volledige betekenis van Reijmerstock is dus "stam van Reijmer", vrij vertaald "familie van Reijmer". 

Deze familie Reijmer heeft ook andere bezittingen gehad waar zij hun naam aan verbonden hebben. In de Voerstreek bijvoorbeeld de plaats Reimersdaal en bij Nuth, het kasteel Reijmersbeek.