Ransdaal (gemeente Voerendaal)

Geschiedenisschets

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 286.884; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Ransdaal is in de middeleeuwen ontstaan aan de weg van Heerlen naar Valkenburg. Naar alle waarschijnlijkheid is dit één van de oude Romeinse heerbanen geweest. Het huidige dorp Ransdaal behoorde deels tot de rijksheerlijkheid Wijlre, deels tot de schepenbank Klimmen en deels tot Valkenburg. Het deel van Ransdaal, waar nu de langgerekte dorpsstraat doorheen loopt en de kerk staat, maakte voorheen deel uit van de gemeente Wijlre. In de Romeinse tijd liep door dit gebied de heerbaan Boulogne-Tongeren-Maastricht-Heerlen-Keulen. Er heeft in die tijd vermoedelijk een kleine nederzetting gelegen op de huidige plek waar Ransdaal nu ligt. Bij de gemeentelijke herindeling in 1982 werd Ransdaal geheel ingedeeld bij de gemeente Voerendaal.

Herkomst naam

In 1375 wordt Ransdaal al vermeld als Ramsedael. Het is mogelijk dat de naam verwijst naar de adellijke familie van Raemsen, alhoewel het bestaan van een dergelijke familie niet aangetoond kan worden. De naam zou dan betekenen “Het dal van Raemsen”.Een andere betekenis is meer gericht op een natuurlijke of biologische verklaring: Ravensdal.

Nadere bronnen en literatuur: