Raadhuis, oud (Heerlen)

Vanaf 1795 tot aan 1877 moest Heerlen het doen met de Schelmentoren of de tijdelijke behuizing van een klaslokaal voor de raadsvergaderingen, de vergaderingen van het college en de aangiften van geboorte, huwelijk en overlijden. 

Pas in 1877 werd begonnen met de bouw van een raadhuis in neo-gotische stijl naar een ontwerp van de stadsarchitect van Venlo J.H.J. Kayser. Het lijkt in ontwerp op het oude raadhuis te Venlo, dat door dezelfde architect was gerestaureerd, met een dubbele trappenpartij en daarboven een bordes met een balkon. Het gebouw had enkele neogotische elementen zoals de dakruiters en de gemetselde boogramen.

Het gebouw werd meteen zo ruim gebouwd dat er ook andere overheidsdiensten in gevestigd werden. Zo zat de marechaussee er gevestigd en diende het gebouw ook als postkantoor totdat er aan het kerkplein in 1902 een nieuw postkantoor gebouwd werd. Tevens diende het gebouw als kantongerecht en gevangenis. Zelfs de Staatsmijnen hebben enige maanden in dit raadhuis kantoor gehouden.

In 1941 werd het oude raadhuis gesloopt terwijl direct aan de achterkant ervan het nieuwe raadhuis naar het ontwerp van F.P.J. Peutz verrees.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags