Puur Heerlens Zilverzand

Op 11 mei 1950 maakte het Limburgs Dagblad melding van een belangrijke nieuwe industrie: de zilverzandwinning in Schrieversheide. De Amsterdamse NV Conifex kocht een terrein van twee hectare van de gemeente voor 17.000 gulden en mocht uit de Heerlense bodem het fel begeerde ‘zilver in de grond’ gaan winnen. Rond diezelfde tijd krijgen ook de Oranje-Nassaumijnen een vergunning om kwartszand gaan delven op een terrein met een oppervlakte van wel honderd hectare in de buurt van hun steenkolenmijn de Oranje Nassau IV. In de onmiddellijke omgeving zouden zilverzandverwerkende industrieën moeten komen. De Oranje-Nassaugroep bouwde een fabriek om het zand te veredelen, ondergebracht in de NV Sigrano. In die fabriek zouden tachtig mijnwerkers worden geplaatst. Zij waren echter niet de eersten die het pure ‘zilver uit de grond’ gingen exploiteren. Een overzicht van de winning, de grondstof, de zanddelvers, de toepassingen en de mogelijke bestemming na beëindiging van de concessies.

Gepubliceerd in Wellermagazine, 2009-2.

Bekijk hier het artikel (pdf)