Pastorie (Simpelveld)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 87.656; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Midden in het centrum van Simpelveld, schuin tegenover de Remigiuskerk, staat de markante pastorie. De pastoor van Simpelveld heeft van oudsher een eigen woonhuis gehad. Met zijn inkomsten, die één derde van de kerkelijke tienden waren, moest de pastoor zowel het priesterkoor van de kerk onderhouden, de kapelaan betalen en de pastorie onderhouden. Op een door pastoor Dydden getekende kaart van het dorp Simpelveld van rond 1580, is zowel de kerk als de pastorie zichtbaar en daaruit blijkt dat het uiterlijk van de pastorie door de eeuwen heen nauwelijks veranderd is.

Het gebouw is een carréboerderij waarbij de verschillende gebouwen van het complex rondom de binnenplaats zijn gebouwd. Een grote ingangspoort aan de straatzijde vormt de toegang tot de binnenplaats. De binnenpoort staat aan de overkant van het woonhuis van de pastoor en links staat de tiendschuur. Hier werd de kerkelijke belasting, meestal goederen in natura, geïnd en opgeslagen.

De pastorie werd gedurende de tachtigjarige oorlog geplunderd en raakte zwaar beschadigd. Zelfs zodanig dat deze onbewoonbaar was en de pastoor in 1613 in een hoekje in de kerk moest gaan wonen. Eind 17e eeuw werd de pastorie herbouwd. Een gebeurtenis waar een gevelsteen in het woonhuis nog aan herinnert.

Grootscheepse verbouwingen heeft het gebouw eigenlijk niet gekend, met uitzondering van de tiendschuur, die deels werd afgebroken eind 19e eeuw. Rond 1840 werden de paarden- en schaapsstal van het complex verbouwd tot woning voor de kapelaan, die voorheen altijd bij de pastoor had ingewoond. Tijdens de grote verbouwing van de Remigiuskerk in 1935 werden er ook enkele kleine aanpassingen aan de pastorie uitgevoerd. Het poortgebouw werd gerestaureerd, de poortingang werd van trapjes voorzien en er werd een groot deel van de tuin aan de gemeente gegeven zodat de Panneslagerstraat verbreed kon worden. Begin jaren zestig werd de pastorie uitgebreid gerestaureerd.

Nadere bronnen en literatuur: