Partij (Gemeente Gulpen-Wittem)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 83.783; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechtenGeschiedenisschets

Partij was van oorsprong de feitelijke woonkern van de heerlijkheid en graafschap Wittem.

Partij wordt in de archiefstukken voor het eerste vermeld in 1364. Het is ontstaan langs de oude Heerbaan van Maastricht via Gulpen naar Aken.

Na de Franse tijd ontstond de nieuwe gemeente Wittem, met vanaf het begin hierin de kernen Nijswiller, Partij en Wahlwiller.

Op 1 januari 1999 werd de gemeente Wittem samengevoegd met de gemeente Gulpen tot de fusiegemeente Gulpen-Wittem.

Herkomst naam

Partij wordt in archiefstukken geschreven als Partheij, Partey, 1364 dae torteyde (1364), de Tyrtei (1466), opter Tey (1589). De naam gaat terug op het oude Romaanse Tortata of het Latijnse tortus dat  "bocht, kromming" betekent. Wie wel eens door de hoofdweg van Partij is gereden weet waar dat begrip “bocht” betrekking op heeft.

Tags

Tijdsperiodes

Thema's