Nuinhof (nabij Nuth)

Bron: Nuth van ToenAan het begin van de 20e eeuw telde Nuth amper 1275 inwoners, voornamelijk bestaande uit een ploeterende boerenbevolking in de boven- en ondergehuchten zoals Hommert, Vaesrade, Kathagen, Kamp, Nierhoven, Grijzegrubben, Tervoorst, Terstraten, Brand, Helle, Hunnecum, Ping, Reuken en Hellebroek. Van hieruit leidden nauwelijks verharde wegen naar het centrum met parochiekerk, gemeentehuis, school, postkantoor, station en de noodzakelijke stamcafés. 

Dat alles verandert door de opkomst van de mijnbouw. De gemeente Nuth lift mee met de activiteiten van de Staatsmijn Emma en het daarmee samenhangende verdeelemplacement dat het kolenvervoer vanuit Hoensbroek moet verwerken. Er is veel werk, zowel in de mijnbouw als in de spoorwegbouw. Er moesten woningen komen voor de arbeiders. Daartoe worden woningverenigingen opgericht waaronder Woningvereniging Nuth Vooruit (1912). Voor de spoorwegmedewerkers worden 133 woningen gebouwd aan de Nuinhofstraat, Spoorstraat, Tiendstraat en Parallelstraat (Nuinhofwijk).

De woninggroep Nuinhof annex woninggroep Station werd gebouwd vanaf 1919 naar een ontwerp van architect N.J. van Tiene uit Maastricht. De woninggroep omvatte oorspronkelijk 133 (69 en 64) woningen.

Bron: Nuth van ToenTussen 1937 en 1952 vindt de aanleg van rijksweg A76 plaats (één rijbaan). Deze scheidt de woninggroep van het spoorwegemplacement. De hoeve de Nuinhof moet hier ook voor wijken en wordt in 1934 afgebroken. 

In 1947 werden 3 blokken van twee woningen door woningcorporatie Ons Limburg, in opdracht van het Woningbedrijf Nuth, in het complex ingepast (2 blokken op de hoek Nuinhofstraat/Nieuwstraat, 1 blok op de hoek Parallelstraat/Nieuwstraat). Architect A. Knipschild was verantwoordelijk voor het ontwerp van deze woningen. Voor de bescherming zijn zij van ondergeschikt belang.

In verband met verbreding (aanpasssing op- en afritten) van de autosnelweg A76 werden 12 woningen aan de oostzijde van de Spoorstraat en 3 woningen aan de noordzijde van de Parallelstraat in 1988 gesloopt. De tiendschuur wordt uiteindelijk ook hiervoor afgebroken. 

Op 20 mei 1997 werden deze woningen ingeschreven in het rijksmonumentenregister onder de monumentnummers 507167 t/m 507191. Thans telt de woninggroep Nuinhof nog 118 woningen, verdeeld over 25 complexonderdelen.

De Nieuwstraat werd bij de gemeentelijke herindeling van 1982 gewijzigd in Dwarsstraat. 

Nadere bronnen en literatuur: