Nijthuysen, huis (Wijnandsrade)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 191.155; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Het landgoed Nijthuysen bestaat uit een grote besloten hoeve met het, uit 1870, daterende landhuis Niethuizen.

Leden van het geslacht Nijthuysen komen in archieven voor sinds de 13e en 14e eeuw. Vermoedelijk was het goed Nijthuysen de stamzetel van dit geslacht, dat een leengoed deel in handen van het aartsbisdom Keulen was en voor het andere deel in leen was van het goed Wijnandsrade. Van een kasteel is echter geen duidelijk spoor te vinden, noch in de bodem, noch in de archieven. 

In de 15e eeuw is het goed in bezit van de familie Hoen om in de 16e eeuw opgevolgd te worden door de familie Eynatten. Kort daarop komt het goed in bezit van de familie Hoen van Cartils, die niet verwant is aan het geslacht Hoen uit Hoensbroek. In de 19e eeuw komt het goed in handen van de Maastrichtse familie Maurissen en Kerens de Wijlre.

Deze familie liet in 1870 het nieuwe herenhuis bouwen met tuin in landschappelijke stijl op een plek die voorheen onbebouwd was. 

Nadere bronnen en literatuur:

Tags