Nierhoven (nabij Nuth)

Nierhoven (in het Limburgs Nirve) is een gehucht gelegen in de gemeente Beekdaelen. Tot en met 2018 behoorde het tot de gemeente Nuth. Het is een van de zogenaamde bovengehuchten van Nuth, net zoals Tervoorst, Helle, Terstraten, Kamp en Grijzegrubben. Het gehucht bestaat uit een aantal huizen gelegen aan de weg Nierhoven, die tussen Grijzegrubben en Kamp loopt. Ten zuiden van Nierhoven ligt het dal van de Platsbeek. In het lager gelegen park tegenover Huis Nierhoven liggen enkele visvijvers, aangelegd in de jaren 70 van de 20e eeuw.

Het gehucht ontleent zijn naam aan het in de buurt gelegen en gelijknamig Huis Nierhoven.

De vijvers waren nog niet aangelegd. Jozef Habets beschrijft in zijn boek over de voormalige Heerlijkheid Nuth het landgoed Neerhoven of Nierhoven als volgt: Huis Nierhoven is een landhuis uit omstreeks 1550. Dit huis bestaat uit een carréboerderij met poortgevel en binnenplein. Bij het complex hoort ook een kapel met altaar uit de 18de eeuw. Het huis is opgenomen in het rijksmonumentenregister onder nummer 30941.

In het gehucht vinden we verder een graf- of kasteelheuvel, gedateerd uit de Romeinse tijd of late middeleeuwen (?), gelegen in de bosschage aan de Wienweg. Deze is gedeeltelijke beschermd, voor zover betreft de daarin gelegen graf- of kasteelheuvel zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom gemeten vanaf de voet van de heuvel. De heuvel is opgenomen in het rijksmonumentenregister onder nummer 45419.

In Nierhoven (op de grens met Kamp) treffen we ook een aantal weg- en veldkruizen aan:

  • het Nuther kruis, eind Wienweg kruising Vloedsgraaf
  • Mariakruis, kruising Wienweg/Kamp
  • Kapelletje in boom met tekst ‘’t Maria-heuksjke van de Wieëwaeg’, Wienweg/Kamp
  • Kapelletje in boom met tekst ‘Ave Maria’, Wienweg/Kamp
  • Kruisbeeld, hoek Nierhoven/Wienweg
  • Kruis aan boom, Wienweg/Kamp

Nierhoven heeft ook een buurtvereniging, de Buurtvereniging Nierhoven. Deze organiseert o.a. jaarlijks in augustus de straatmarkt/rommelmarkt.

Nadere bronnen en literatuur: