Molenberg, hoeve

Deze hoeve behoorde tweede helft 16e eeuw tot de bezittingen van het geslacht Van Hulsberg gen. Schaloen, dat te Welten op het kasteel De Dohm woonde.

In 1613 komt zij in bezit van de heren van Schinnen uit het geslacht Schellart d’ Obbbendorf. Door familieruzie en kostbare processen was de heer gedwongen zijn pachthof aan een van zijn geldschieters over te dragen. Zij werd vervolgens doorverkocht aan Servaas van den Hove, schout te Heerlen, Schaesberg, Ubach, Spaans ontvanger van het Land van Valkenburg. Hij had de hoeve niet lang in bezit. Lange tijd hadden de hoeven Corisberg en Molenberg dezelfde eigenaar. Midden 18e eeuw werd zij bewoond door het echtpaar Wintgens-Roper. In de 19e en 20e eeuw volgden nog een aantal eigenaars. Uiteindelijk kwam zij via de gemeente Heerlen in handen van de heer Groen uit Eijsden.

De grotendeels uit baksteen opgetrokken hoeve is gesitueerd rondom een gesloten binnenplaats. De voorgevel van twee verdiepingen heeft een zadeldak, afgesloten door puntgevels. De verdieping en de topgevels zijn voorzien van hoekblokken en speklagen (horizontale banden van mergel). De vele eigenaars in de loop der eeuwen hebben aan het pand de nodige verbouwingen doorgevoerd. De zwaarste ingreep was wel in 1919 toen de schuur werd verbouwd tot noodkerk voor de nieuwe parochie Molenberg. Deze noodkerk is lang gebruikt geweest. Een nieuwe kerk, de"Verschijning van de Onbevlekte Maagd" werd pas gebouwd vanaf 1926 en pas in 1935 in gebruik genomen. Dus ruim 16 jaar is de schuur van de hoeve Molenberg gebruikt als noodkerk.

De gevelsteen uit 17(7)6, de jaarankers AO 1778 en een verweerde inscriptie met de naam van de eigenaar Franciscus Stassen-Melchers uit Schaesberg uit 1776 geven aan dat de hoeve in die tijd grotendeels ver/herbouwd is. De hoeve dankt haar naam aan de ligging op de bergheuvel boven de Caumermolen. De nieuwe bestemming van de hoeve tot appartementencomplex heeft er toe geleid, dat het pand een bijzonder goed geslaagde restauratie/ renovatie heeft ondergaan. Een langdurig behoud in goede staat is hiermee gewaarborgd.

Nadere bronnen en literatuur: