Mariakapel (Klein Haasdal/Schimmert)

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl De kapel is gelegen op de driesprong Klein Haasdal – Klein Haasdallerweg. Zij wordt aan de voorkant beschermd door een breed trottoir met betonnen paaltjes en is aan de achterkant en zijkanten omgeven door groen.

De kapel is gewijd aan O.L. Vrouw, Hulp der Christenen.

De kapel werd rond 1950 gebouwd op initiatief van de gezusters Maria en Agnes Frissen.

De kapel is een open wegkapel met een rechthoekig grondvlak. De gevel wordt naar boven toe breder en steekt uit buiten de rest van de kapel. Het zadeldak is met pannen gedekt. Op de voorgevel staat een eenvoudig kruis. Boven de ingang is een steen gemetseld met de tekst ‘Ave Maria’. De rondbogige ingang wordt afgesloten door een ijzeren hek en geheel beschermd door plexiglas. Aan beide zijkanten zijn twee ramen aangebracht met rondbogen in hardstenen omlijsting.

Van binnen is de kapel opgetrokken uit schoon metselwerk. Ze heeft vier kleurige glas-in-loodramen. Op een altaar staat een Mariabeeld.

Het beeld van O.L.Vrouw werd geschonken door Leonie Vroemen-Dols uit Schimmert.

Het smeedijzeren herkwerk werd vervaardigd door smederij Sjo Timmers uit Oensel. De gebrandschilderde ramen werden ontworpen door Jos Stassen en Wim Suermondt en in 1951 uitgevoerd in het atelier van Mestrum. De totale bouwkosten bedroegen ± 5000 gulden.

De kapel werd in 1951 ingezegend door pastoor Eugène Lemmens, in het bijzijn van de stichteressen, familie en buurtgenoten. De kapel werd verschillende keren als rustaltaar voor de bronkprocessie gebruikt.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes

Thema's