Lempers - Jacobs, Maria Geertruid (Dorpsfiguur)

'Ut roeë Trüd' 20 juni 1863 - 2 februari 1948

Elk dorp kent zijn dorpsfiguren. 'Ut roeë Trüd' was de volks­naam van Maria Geertruid Lem­pers-Ja­cobs. Ze dankte haar naam aan haar bijna rode, kastanjebruine haren. Zij woonde haar hele leven op 'de Lin­de', een klein wit huisje aan het kruis­punt Nobelstraat/Kruis­straat. Bij haar huis stond een groot wegkruis, dat door haar tip-top werd onder­houden.

 

 

Minstens vijftig jaar heeft ze de twee petroleumlampen bij dit kruis brandende gehouden. De in het groei­ende dorp toenemende ver­keersdrukte was er de oorzaak van dat op dit punt veel slachtoffers vie­len. ‘t Trüd was de eerste die hen verzorgde. Het is bekend dat zij behoorlijk kon schelden op de kwajongens uit de buurt en de schoolgaande jongelui die, zon­der acht op het verkeer te slaan, de kruising overstaken. Op de plaats waar vroeger haar huisje stond, staat sinds 1978 haar stand­beeld dat is gemaakt door Vera van Hasselt.

Nadere bronnen en literatuur: