Leeuw (nabij Nuth)

Bron: www.nuthvantoen.nlLeeuw (Leuw, Lieëw, Lui) is een buurtschap gelegen in de gemeente Beekdaelen. Tot en met 2018 behoorde het tot de gemeente Nuth. Het is gelegen in de buurt van de A76 en de spoorweg Sittard-Heerlen, globaal tussen Kathagen en het industrieterrein De Horsel.

De buurtschap ontleent haar naam aan carréboerderij de Leeuw, gelegen aan de Leeuwerweg.

Jozef Habets beschrijft in zijn boek over de voormalige Heerlijkheid Nuth hoeve de Leeuw als volgt: Hoeve de Leeuw was bezit van de balije der Duitse orde te Alden Biesen. De exacte ouderdom van de hoeve is niet bekend maar in 1586 wordt in officiële aktes melding gemaakt van verpachting aan Leonard Bosch. In de achttiende eeuw werd de hoeve verpacht aan de familie Frijns als zogenaamde halfwinnaars met vanaf 1730 Franciscus Frijns als pachter. De pachthoeve wordt met de overige bezittingen van de balije Alden Biesen in 1798 als staatsdomein verkocht

Rond 1920 (De A76 en De Horsel zijn er dan nog niet) worden aan de Reijmersbekerweg, die enerzijds naar hoeve en kasteel Reijmersbeek voert en anderzijds, via de Leeuwerweg, naar hoeve de Leeuw, twintig arbeiderswoningen gebouwd die het eigenlijke buurtschap vormen. Inmiddels zijn deze woningen alweer verdwenen en vinden we hier alleen nog industrie.

Hoeve de Leeuw is afgebroken op 25 november 2015 ten behoeve van een nieuwe op- en afrit van de A76 in het kader van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg, waardoor er van de buurtschap helaas weinig meer over is.

Aan de Reijmersbekerweg staat een kapelletje met de tekst: "Uit dankbaarheid M.v.K. ". M.v.K. zal duiden op Jonkheer Michiels van Kessenich die gedurende de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw het nabijgelegen kasteel Reijmersbeek bewoonde. Vanwege de aanleg van de Buitenring Parkstad zal dit kapelletje waarschijnlijk herplaatst moeten worden.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags