Kunst in openbare ruimte

Kunstwerken vertellen iets over de stad: over de geschiedenis, de mensen of een locatie. Ze zijn in ieder geval onlosmakelijk verbonden met het stadsbeeld en de beleving van de stad. Ze kunnen verfraaien, ontroeren, verbazen, herinneringen opwekken.

De gemeente Heerlen is eigenaar van een collectie kunstwerken in de openbare ruimte. In 2013 heeft zij deze collectie laten inventariseren. Het gaat om ongeveer honderd kunstwerken, die als basis dienen voor dit bestand. Ze zijn verspreid over de stad met een concentratie in en rond het centrum. Je kunt hier vinden, wie de kunstenaar is, wanneer een werk gemaakt is, van welk materiaal het is vervaardigd en waar het zich bevindt.

Voorts is het mogelijk dat je hier een aantal kunstwerken aantreft, die niet meer te zien zijn in de stad, omdat ze voor tijdelijk bedoeld waren of om andere redenen verdwenen zijn. Ze maken echter wel deel uit van de geschiedenis van Heerlen en zijn om die reden opgenomen in dit bestand. Via deze link komt u in de beeldbank van Rijckheyt, schakel daarna aan de rechterkant onder collecties het filter Kunst in Openbare Ruimte in voor de afbeeldingen en bijbehorende informatie. Sinds 2015 is Kunst in Openbare Ruimte (opnieuw) gefotografeerd, ook die foto's kunt u vinden via de link hierboven.