Klooster Damianeum (Simpelveld)

Net buiten Simpelveld, aan de andere kant van de spoorlijn die daardoor als een soort begrenzing werkt, ligt helemaal los van enige bebouwing het klooster Damianeum.

Het klooster werd gesticht door van oorsprong uit België afkomstige paters van de Heilige Harten die zich voornamelijk toelegden op het opleiden van studenten tot missionarissen. Vanwege grote aandacht voor deze opleiding uit Duitsland werd besloten tot een opleidingscentrum meer naar de Duitse grens toe. Vestiging in Duitsland zelf was namelijk uitgesloten wegens de Kulturkampf.

Aanvankelijk werd in 1893 gestart met een Apostolische school in Hotel Meentz in de Kloosterstraat. In 1896 werd de grond en bebouwing aangekocht van boerderij “De Plaar”. Het oude boerderijcomplex de Plaar werd als het ware geïncorporeerd in het klooster dat in de U-vorm werd gebouwd met de hoeve op het einde van één der zijgebouwen. In de volksmond zouden de bewoners altijd als de “Paters van de Plaar” worden aangeduid. Het ontwerp van het klooster was van C. van Hoof. De paters gaven zelf de naam Damianeum aan het klooster, naar hun grote voorbeeld pater Damiaan de Veuster die zijn leven wijdde aan zorg voor melaatsen.

Kapel, bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl Het klooster werd volledig gebouwd in baksteen. Het is een L-vormig gebouw bestaande uit drie bouwlagen in neogotische stijl. Het dak werd voorzien van vele dakkapellen. In 1913 werd een kapel aangebouwd naar een ontwerp van Renard. Deze kapel is gebouwd in neogotische stijl en heeft een kruisvormige plattegrond en is voorzien van een klokkentorentje.

In 1920 werd het klein-seminarie verheven tot grootseminarie, studenten konden nu een volledige priesteropleiding volgen aan het klooster.

In 1991 verlieten de "paters van de Plaar" Simpelveld.

Nadere bronnen en literatuur: