Kerk St. Joseph (Heerlerbaan)

In 1917 werd aan de Heerlerbaan een kerkgebouw naar een ontwerp van Jos. Seelen gebouwd. Het was een gebouw in neo-romaanse stijl, opgetrokken uit Kunradersteen en het werd voltooid in 1923. Echter reeds voor de Tweede Wereldoorlog begong de kerk ernstige scheuren te vertonen tengevolge van de mijnbouwactiviteiten. Het waren de mijngangen van de Oranje Nassau I en de Staatsmijn Wilhelmina die het gebouw langzaam lieten verzakken. Stalen netten werden in de kerk opgehangen, kort daarna gevolgd door de aanleg van een houten tussenplafond om vallend puin tegen te houden. Daarnaast kwam de toren steeds schever te staan. Deze stond rond 1944 1,65 meter uit het lood. Ze werd dan ook grotendeels afgebroken.

In de vijftiger jaren was de kerk zo bouwvallig geworden dat de parochianen noodgedwongen gebruik maakten van de kapel in de vroedvrouwenschool. Met de bouw van een nieuwe kerk, naar ontwerp van Fanchamps, werd begonnen in 1957. De kosten voor de nieuwbouw werden betaald door de mijnexploitanten en er werden allerlei maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl Maar ook het nieuwe gebouw leed al vrij snel onder mijnschade. In 1968 berichtte de krant dat de kerk op instorten stond. Er werden ijzeren spanten onder de betonnen dakspanten aangebracht.

Aan de buitenzijde zijn bijzondere natuurstenen gevelreliëfs aangebracht waarop de 12 apostelen zijn afgebeeld. Het ontwerp is van Wim van Hoorn. De buitendeuren met fraaie handgrepen alsmede de kruisweg zijn van de hand van Charles Eyck.

Nadere bronnen en literatuur: