Kerk St. Johannes de Doper (Mechelen)

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl Komende vanuit Vijlen of Wittem ligt aan de ingang van het dorp, op een lage kerkheuvel, de kerk van Mechelen. Kerkgebouw en bijbehorend kerkhof zijn gescheiden van de openbare weg door middel van een muur.

De oorspronkelijke middeleeuws kerk werd in 1568 door een brand volledig verwoest. Er werd daarna een kerkgebouw gebouwd, bestaande uit één schip opgebouwd uit rode bakstenen met speklagen van witte mergel. De kerk kende een relatief groot koor en een toren bestaande uit twee geledingen. In 1810 werd het schip van de kerk verhoogd naar een ontwerp van Mathias Soiron. In 1863 werd gestart met wederom een vergroting van het schip, nu naar het westen. Deze vergroting is uitgevoerd in baksteen, maar is duidelijk te onderscheiden van het originele bakstenen metselwerk. Toen zijn ook de pseudotransepten in baksteen aangebracht en is de huidige westtoren gebouwd.

In 1935 werd wederom een grootscheepse verbouwing gestart, nu naar een ontwerp van J. Cuypers. Nu werd de kerk naar de oostkant uitgebreid, volledig uitgevoerd in Kunradersteen. Tevens werd de vieringtoren in deze periode gebouwd.

De preekstoel in de kerk dateert uit circa 1730 en het hoofdaltaar dateert van 1825. De gebrandschilderde ramen zijn gemaakt door F. Nicolas in 1919.

Nadere bronnen en literatuur: