Kerk O.L.V. van de Heilige Rozenkrans (Treebeek)

In de eerste helft van de twintigste eeuw nam het aantal inwoners van Brunssum snel toe. In 1953 was het noodzakelijk in de nieuwbouwwijk “De Hemellichamenbuurt” een rectoraat te stichten. In deze wijk, vlakbij de Staatsmijn Emma gelegen, woonden vooral mijnbeambten. Deze mensen wilden over een eigen kerk kunnen beschikken.

De zielzorg in de rectoraatskerk werd verzorgd vanuit de noodkerk aan de Komeetstraat. Dit houten kerkje, een ontwerp van architect J. Drummen, bestond uit een koor met aan beide zijden uitbouwen voor een zangtribune en een sacristie. Het gebouwtje zou na het gereedkomen van de nieuwe stenen kerk achtereenvolgens als kleuterschool en kledingwinkel worden gebruikt. 

De bouw van de nieuwe kerk startte eind 1956 naar een ontwerp van de bekende architect Frits Peutz uit Heerlen. Het was een ontwerp waar veel kritiek op kwam. Men verweet de architect een gebrek aan inspiratie. De zaalkerk is gebouwd uit baksteen, in wild verband gemetseld, volledig onder platte daken. De nieuwe kerk kon het jaar daarna al in gebruik worden genomen. De inwijding had pas in 1960 plaats. Zes jaar later werd het rectoraat tot zelfstandige parochie verheven. 

In 1974 werd de doopkapel tot dagkapel verbouwd. In 1981 werd de dagkapel naar een zijbeuk verplaatst. 

De kerk kreeg in 1993 een grondige opknapbeurt.  In de tussentijd was vergaande samenwerking op gang gekomen met de parochies  H. Geest, H. Barbara en Onbevlekt Hart van Maria. In augustus 2006 werd in de rechteringang een bidkapel geopend. Men kan via deze kapel door een rond venster de kerk bewonderen. Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl

Zie voor meer informatie: Kerkgebouwen in Limburg