Kerk H. Remigius (Slenaken)

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl Reeds in de 14 eeuw werd er te Slenaken een kapel gesticht die werd gewijd aan de H. Remigius, maar behoorde tot de parochie Sint Maartensvoeren (B). De Heilige Remigius werd vanaf de elfde eeuw in toenemende mate vereerd met als centrum van verspreiding het klooster te Reims. Opvallend veel kerken in Noord-Frankrijk zijn zogenaamde Remigiuskerken. In het zuiden van Limburg staan 4 Remigiuskerken tegenover een totaal van 10 in heel Nederland. De andere parochies met de kerkpatroon Remigius in Limburg zijn Klimmen, Schimmert en Simpelveld.

De kapel te Slenaken werd sinds 1575 bediend door de monniken van het Sepulchrijnen klooster te Hoogcruts, een gehucht tussen Noorbeek en Slenaken. In 1676 werd Slenaken een zelfstandige parochie, vermoedelijk heeft de oude kapel tot in de achttiende eeuw dienst gedaan als parochiekerk. In 1783 werd aan die kapel een koor toegevoegd, dat zeer waarschijnlijk ook het huidige koor is.

De huidige kerk van Slenaken, gewijd aan St. Remigius, ligt in een hoek van het dorp op een kerkheuvel aan de rand van een heuvel langs een kleine weg richting Teuven, België. Om de kerk heen ligt een ommuurd, met bomen beplant, grasveld, waarin nog een flink aantal graven staan. Enkele van deze graven dateren uit de vroege zeventiende eeuw.

De kerk is driebeukig en heeft een ingebouwde westtoren met ingesnoerde spits. De kerk werd in 1793 gebouwd naar een ontwerp van architect Wincqs uit Brussel op de plaats van de oude kapel. De kerk is gebouwd in baksteen met hoekblokken van mergel en plinten van Naamse steen. Het gebouw heeft leien daken. In de kerk staan een communiebank en een preekstoel uit de achttiende eeuw. De gebrandschilderde ramen stammen uit 1911 en bevatten de namen van families en personen uit Slenaken. Zij waren de donateurs van deze ramen. Verdere bijzonderheiden zijn het beeld van Madonna op de maansikkel uit ± 1500 en de twee biechtstoelen, welke gemaakt zijn door Laurent George in 1792.

Nadere bronnen en literatuur: