Kerk H. Pius X (Molenberg)

Het ontstaan van een tweede parochie op de Molenberg, naast de tezamen met de wijk in 1918 ontstane parochie 'Verschijning van de H. Maagd Onbevlekt Ontvangen', werd noodzakelijk door de bouw van de 260 eengezinswoningen van de zgn. Witte Wijk of Witte Dorp (beginjaren 1950), de flats aan de Nicolaas Beetsstraat (beginjaren 1950) en de bouw van de 400 woningen (4 flatgebouwen) aan de Vossekuil (1964/1965).

Bij besluit van de Bisschop van Roermond, Mgr. Dr. G. Lemmens, van 14 juni 1955 werd dan ook de parochie van de H. Pius X Molenberg opgericht. Het zou echter nog tot 1963 duren alvorens men de kerk in gebruik kon nemen.

Wegens het ontbreken van een kerkgebouw werden de eucharistievieringen aanvankelijk in de grote garagehal van Publieke Werken aan de Voskuilenweg en later in de aula van de Don Sartoschool gehouden..

Op vrijdag 30 juni 1961 werd de eerste steen voor de kerk gelegd door Vicaris-Generaal Mgr. P. van Odijk. De ingebruikname geschiedde door deken Mgr. H. Bemelmans op 14 december 1962. Op 7 juli 1963 werd de kerk gewijd (consecratie) door Mgr. Moors.

De niet-georiënteerde zaalkerk, naar een ontwerp van architect Theo Boosten, was opgetrokken in baksteen en breuksteen en lag onder een oplopend plat dak. Het koor was gemarkeerd door een hoge, vrijwel losstaande sluitmuur. De axiale opstelling was iets asymmetrisch en de doopkapel stond voorin de kerk, naast het priesterkoor

In de jaren 1984-1985 vindt de eerste grote renovatie plaats. De daken van de grote kerk, dagkerk en pastorie moesten worden vernieuwd, de ijzeren kozijnen van de zijgevels van de grote kerk werden vervangen door kunststof kozijnen en de oude geldverslindende olie centrale verwarmingsinstallatie werd vervangen door een moderne gasinstallatie.

Al was officieel de kerk al sinds 1992 aan de eredienst onttrokken, in 1996 vierde de parochie er de laatste mis. Met ingang van 1 januari 1993 vormt parochie een cluster met de parochie 'Verschijning van de Onbevlekte Maagd Maria'

In 1998 volgde de sloop van het gebouw. Op de vrijgekomen plek is in 2009 door Wonen Zuid een complex hoogbouwappartementen gebouwd.

Nadere bronnen en literatuur: