Kerk H. Petrus (Gulpen)

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl De parochie Gulpen is aan het begin van de dertiende eeuw groot in oppervlak. In 1262 worden Wijlre en Margraten als zelfstandige parochies losgeweekt. Dit kan als aanduiding voor een toename van de bevolking in die periode gezien worden. De parochie behoorde tot het bisdom Luik en viel in die periode, net als alle Limburgse parochies, onder het bisdom Roermond.

In 1612 werd de oude kerk herbouwd. Hiervan resteert momenteel enkel nog de toren die op het oude kerkhof te zien is. Deze toren dateert in de basis van de 11e eeuw en is aan twee zijden ingebouwd door de voormalige pastorie. Gezien de bouwwijze van de toren, met zijn muren van 2 meter dik en zware steunberen, heeft de toren een versterkte en verdedigende functie gehad. Er is zelf al eens verondersteld dat de toren een voortzetting zou zijn van een oude Romeinse wachttoren langs de oude Romeinse heerweg.

Na 1661 herbergde Gulpen een kleine gemeenschap van Protestanten en doordat Gulpen in Staats handen was, was de parochie verplicht de kerk te delen met de protestanten, het zogenaamde simultaneum. In 1802 viel de Gulpense hoofdkerk weer onder het bisdom Luik, aangezien het bisdom Roermond werd opgeheven.

In 1833 werd de parochie Gulpen door de bisschop van Luik tot Dekenaat verheven. Dit Dekenaat omvat grofweg de huidige gemeente Gulpen-Wittem, Vaals, Margraten en deels Valkenburg.

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl Aan het begin van de 20e eeuw was de oude kerk te klein geworden voor de groeiende gemeenschap van gelovigen. De huidige kerk is gebouwd in 1923 –1924 naar een ontwerp van Caspar Franssen uit Roermond. Deze kerk is gebouwd in Nivelsteiner zandsteen een heeft een basicale indeling met een rond gesloten koor en een toren van vier geledingen. In de kerk worden de dakconstructie en gewelven gedragen door vierkante mergelstenen pijlers en ronde granieten kolommen. De gebrandschilderde ramen zijn van de hand van H. Oidtmann, die tevens de ramen in de kerk te Epen beschilderde. Het hoofdaltaar bestaat uit meerdere soorten en kleuren marmer en is gemaakt door de firma Conuth uit Venlo.

Nadere bronnen en literatuur: