Kerk H. Moeder Anna (Bekkerveld)

Uitgave: Kapé, Heerlen-Geleen-Brunssum. De Parochie van de H. Moeder Anna werd in 1941 opgericht, maar moest het de eerste jaren zonder eigen kerkgebouw redden. Voor de vieringen werd gebruik gemaakt van de kapel van de paters Franciscanen aan de Akerstraat (het huidige Bernardinuscollege). Het geld voor de bouw van een eigen kerkgebouw werd grotendeel door inzamelingsacties van de parochianen bijeen gebracht.

Het kerkgebouw, dat in 1953 werd gerealiseerd, is helemaal opgetrokken uit beton naar een ontwerp van architect Frits Peutz. Het gebouw heeft een vierkante onderbouw met een achthoekige bovenbouw dat symbool staat voor het eeuwig leven. Het dak wordt gevormd door een koepel. Het buitenportaal bestaat uit twee slanke kolommen waarachter indrukwekkende bronzen deuren de toegang vormen naar het binnenportaal. Bijzonder in de kerk zijn de zeventien ramen met religieuze voorstellingen.

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl De Annakerk was de eerste kerk met glas-in-beton ramen in plaats van de geijkte glas-in-lood-ramen. De ramen zijn naar een ontwerp van Daan Wildschut, glazenier en kunstschilder. Vijftien van de zeventien afbeeldingen in de ramen zijn ontleend aan bijbelse verhalen, zoals de geboorte van Christus, de wonderbaarlijke visvangst, het laatste avondmaal, de kruisdood, de verrijzenis van Christus, de hemelvaart, pinksteren, de Moeder Gods Maria en de H. Moeder Anna. Twee ramen, geplaatst in de achterwand van het gebouw, zijn dat niet . Eén van die ramen is gewijd aan “broeder zon, zuster maan”, het loflied op de schepping van de H. Franciscus en Antonius. Het andere raam, in de achterwand, gaat over de mens zelf. Dit raam (het zogenaamde Koppenraam) bevat twaalf portretten van mensen, die zich ingezet hebben voor een betere wereld. De kunstenaar heeft een kleurrijk geheel geschapen dat het meest tot zijn recht komt bij zonneschijn in de kerk en bij duisternis (als de kerk van binnen verlicht is) buiten de kerk.

De Annakerk werd door mgr. P. Moors in 1959 geconsecreerd. In 1977 kreeg het interieur van de Annakerk een grondige opknapbeurt. In 1989 werd het koperen dak gerealiseerd.

Nadere bronnen en literatuur.