Kerk H. Johannes Evangelist (Hoensbroek)

De oude St. Jan, aan het marktplein, was eind negentiende eeuw veel te klein voor de parochie en er werden dan ook plannen gemaakt voor een nieuwe kerk.

In eerste instantie was het de bedoeling dat het oude kerkje zou worden afgebroken en dat op dezelfde plaats een nieuwe kerk zou verrijzen. Echter, het provinciebestuur keurde de sloop van de oude kerk niet goed en er moest dus gezocht worden naar nieuwe bouwgrond.

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl In 1905 werd begonnen met de bouw en in 1906 was deze afgerond. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er ook een toren werd gebouwd, maar dat is er nooit van gekomen. De gehele kerk is nooit afgebouwd waardoor de verhouding tussen lengte en hoogte niet lijkt te kloppen.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes

Thema's