Kerk H. Jacobus de Meerdere (Bocholtz)

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl De kerk van Bocholtz ligt in het centrum van het dorp. Aanvankelijk heeft er heel lang een kapel gestaan. Er is reeds sprake van een hulpkerk of kapel in 1215. De bevolking van Bocholtz heeft eeuwenlang gestreefd naar het laten lezen van missen in deze kapel, wat veelvuldig tot conflicten heeft geleid met de geestelijken uit Simpelveld.

Tijdens grondwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van een pastorie in 1953 werden naast de huidige kerk funderingen van een kapel gevonden die teruggaan tot in de 12e eeuw. Hier had destijds een eenbeukig gebouwtje gestaan met een smal rechtgesloten koor. Eromheen lag een grote fundering van een iets groter gebouw uit de late middeleeeuwen.

Gedurende de 17e eeuw moet deze middeleeuwse kapel in verval zijn geraakt. In archiefstukken uit 1696 werd zelfs gesproken over totale nieuwbouw. In 1700 werd er een herbouw uitgevoerd, maar de pastoor van Simpelveld weigerde de kapel in te zegenen en missen te lezen. In 1714 werd de kapel door een priester uit Aken opengebroken en las hij de mis. Deze ruzie tussen de geestelijkheid van Simpelveld en de kapel te Bocholtz liep steeds verder op, zeker toen ook de wereldlijke overheid zich ermee ging bemoeien. Het conflict zou vrijwel gedurende de gehele 18e eeuw blijven spelen waarbij de kapel (of kerk?) steeds zelfstandiger begon te handelen als instituut.

In de Franse tijd (1795-1815) verklaarden de inwoners Bocholtz tot zelfstandige parochie. Deze zelfstandigheid werd in 1803 officieel erkend.

Van een uitbreiding van deze kerk kwam het pas in 1869. Het ontwerp van een nieuwe kerk was van de hand van P. Cuypers. In 1953 werd de kerk uitgebreid met een verlegging van het koor en de aanbouw van een sacristie en absis. De kerk is opgetrokken in baksteen en neogotisch van stijl.

Nadere bronnen en literatuur: