Kerk H. Hart van Jezus (Schandelen)

Gelegen op een lage, met gras begroeide, kerkheuvel omgeven door een lage steunmuur staat de kerk van het H. Hart van Jezus te Schandelen.

De kerk is gebouwd in 1927 – 1928 naar een ontwerp van Joseph Wielders en wordt vaak wel een typische "Wielderskerk" genoemd vanwege de met baksteen beklede betonconstructie. 

Wielders construeerde een hoog zadeldak dat rust op spitse gewelfbogen. Hierdoor kon er een ruimte in de kerk gecreëerd worden zonder verdere steunpunten. Het resultaat is een eenbeukige kerk in zakelijk-expressionistische stijl. De ramen zijn in neogotische stijl.

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl De absis van de kerk is bijzonder en bestaat uit asymetrisch geplaatste, steeds kleiner wordende, uitbouwsels. De voorlaatste van deze uitbouwsels is voorzien van ronde vensters.

Aan de rechterzijde van de kerk staat de klokkentoren die de ingangsportaal markeert.

De glas-in-lood ramen zijn van de hand van Eugène Laudy

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes