Kerk H. Geest (Meezenbroek)

De wijk Meezenbroek was in de jaren dertig van de twintigste eeuw een wijk waarin vooral ongeschoolde en werkeloze arbeiders woonachtig waren. Deze groepering voelde zich, tot afgrijzen van de RK geloofsgemeenschap, aangetrokken tot de socialistische verenigingen. De wijk was in de jaren vijftig uitgegroeid tot een socialistisch bolwerk waarin het Humanistisch Verbond een zetel had en tevens de NVSH een kantoor had. In de buurt woonden 4400 mensen waarvan de helft katholiek was. Slechts 440 mensen gingen echter daadwerkelijk één keer per week naar de kerk.

Het bisdom vond het noodzakelijk op te treden. In 1952 werd kapelaan Frijns tot bouwpastoor benoemd. De eerste fase vormde de bouw van de katholieke kleuter- en lagere scholen. In 1954 kwam er een noodkerk in de kleuterschool. Deze kerk kreeg een geweldige aanloop van gelovigen te verwerken. Tijdens Kerstmis in 1955 moesten veel mensen de Nachtmis buiten volgen. De communie werd door het raam uitgedeeld. Een nieuwe kerk was dus zeer gewenst.

Architect A. Schwenke kreeg in 1953 de opdracht een ontwerp te maken. Vijf en twintig oud-Indiëgangers uit de wijk organiseerden jaren achtereen een Pasar Malem om geld voor de bouw van de kerk in te zamelen. Het duurde echter tot 2 juli 1962 voordat de kerk kon worden ingewijd.

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nlHet was in feite een complex geworden, dat niet alleen een kerk, maar ook een aangebouwde pastorie en een (kleuter)school omvatte. Het geheel was in baksteen gebouwd. De architect had bij het ontwerp rekening gehouden met eventueel te verwachten mijnschade. Het koor en het schip werden als het ware los van elkaar gebouwd. 

Het dak bleek echter te licht geconstrueerd te zijn met als gevolg dat in 1984 het dak naar beneden boog. Een spoedrestauratie was noodzakelijk.

De H. Geestkerk wordt vanaf 2001 niet meer als kerk gebruikt. Zij dient als opslagplaats voor grote kerkelijke inventarisstukken.

In 2004 verkoopt het bisdom de kerk aan Woonpunt. In 2019 volgt de sloop.

Nadere bronnen en literatuur: