Kerk H. Antonius van Padua (Vrank)

Fotograaf H. Leufkens, Heerlen. De kerk, gewijd aan de H. Antonius van Padua, is gelegen tussen de voormalige mijnwerkerskolonieën Vrank en Husken. Naast de kerk lag en ligt het Franciscanerklooster. In beide kolonieën woonden ongeveer 2000 mijnwerkers van zowel Nederlandse als Poolse, Hongaarse, Oostenrijkse, Tsjechische en Italiaanse afkomst. De opdrachtgevers, voor de bouw van de kerk, waren het bisdom en de Franciscanerorde.

De kerk werd gebouwd naar een ontwerp van de architect Frits Peutz. De bouw startte in 1929. Het was een knap staaltje werk. Bij de bouw werden zowel beton als staal gebruikt, waardoor verzakkingen tengevolge van mijnschade werden opgevangen. Het is aan de binnenkant goed te zien aan de stalen gotische bogen met een scharnierachtige verbinding in de punt. Het gebouw kon hierdoor met de beweging van de ondergrond meebewegen. De bouwstijl is het traditionalisme met enkele neogotische invloeden.

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl De kerk is in estetisch opzicht uniek. De architect heeft namelijk een aantal nog jonge Limburgse kunstenaars bij de bouw betrokken. Charles Eyck ontwierp de zes grote glas-in-lood-ramen met zes populaire Europese vrouwelijke heiligen: Theresia, Barbara, Elisabeth van Thüringen, Agnes van Montepulciano, Clara en Maria. We zien aan de linkerkant van het schip zes populaire Europese mannelijke heiligen: Franciscus, Antonius, Bernardinus, Paschalis en in het midden koning Lodewijk de Heilige van Frankrijk. Deze laatste was lid van de derde orde van St. Franciscus. De buitenlandse heiligen waren gekozen vanwege de vele nationaliteiten, die onder de inwoners van beide kolonieën waren vertegenwoordigd. De muurschildering van de Goede Herder, aangebracht op baksteen, is eveneens van de hand van Charles Eyck. Charles Vos maakte de keramische beelden en de kruisweg.

Er zijn verder nog glas-in-lood-ramen te bewonderen van René Smeets, Reinald Rats, Henri Jonas en H. Schoonbrood in de Jongens- en Meisjeskapel. Deze kapellen waren voorheen direct verbonden met het koor, maar zijn daar nu van afgesloten.

In 1950 werd boven het oxaal een rond glas-in-loodvenster aangebracht naar een ontwerp van Hub Levigne. De inbreng van meerdere kunstenaars heeft er toe geleid, dat de kerk kan worden gezien als een Gesamtkunstwerk .

Op 14 juli 1999 wordt de kerk ingeschreven in het rijksmonumentenregister onder nummer 512730.

Het klooster en de kerk liggen nu, door de aanleg van een ringweg en ruimtelijke ordeningsplannen, geïsoleerd aan een doodlopende ventweg naast de ringweg.

In 2016 wordt gestopt met kerkdiensten. In 2019 staat de kerk te koop met uitzondering van de beelden van Charles Vos. Aangezien het gebouw een rijksmonument is mag het niet gesloopt worden en moet er dus een andere bestemming worden gevonden.  

Nadere bronnen en literatuur:

Tags