Kerk Christus Koning (Nieuw Einde)

Uitgave: Bromografia, Amsterdam. De Paters Lazaristen uit Brunssum verzorgden vanaf 1920 voor de bewoners van Vrieheide de missen in een houten noodkerk aan de Einderstraat. De mijnkolonie werd in 1924 een rectoraat, maar de missen werden nog steeds gelezen in de houten noodkerk.

De bouw van een bakstenen kerk met bijbehorende pastorie werd in 1924 gestart. Het ontwerp was van de architecten Caspar Franssen en diens zoon Joseph. De bouw van de kerk was in 1928 gereed. Zij werd pas in 1937 ingewijd. De Paters Lazaristen bleven ook in de nieuwe kerk de zielzorg verrichten.

De voormalige mijnkolonie werd in 1959 in stadsuitbreidingsplannen opgenomen. Het dorpse karakter van de gemeenschap ging nu snel verloren. De kerk voldeed niet meer door de snelle toename van het aantal parochianen. Rector W. van de Loo kreeg de opdracht een nieuwe kerk te bouwen. Het ontwerp was van de hand van architect J.J. Fanchamps. De eerste steen werd gelegd in 1964. In 1965 kon de kerk in gebruik worden genomen. Zij is een zaalkerk, volledig kubusvormig, met een losstaande klokkentoren.

Het rectoraat Christus Koning werd in 1964 tot parochie verheven. Een deel van het oude rectoraat werd afgesplitst en heette voortaan rectoraat H. Judas Thaddeus. Toch werden de parochie en het rectoraat in 1973 weer organisatorisch samengevoegd en in 1982 werd het rectoraat weer opgeheven.

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nlDe bouwkundige staat van de kerk werd in de jaren zeventig steeds slechter. Lekkages en betonrot hadden de constructie flink aangetast. Er werden in 1977 plannen gemaakt om de kerk te slopen, maar het bleek goedkoper te zijn om het gebouw te restaureren. In 1984 was de klus geklaard. Het uiteindelijke resultaat was meer een grootscheepse verbouwing dan een restauratie. Het gebouw valt op door een metershoog mozaïek, dat aan de buitenmuur van de devotiekapel tussen de beide hoofdingangen is aangebracht. Het is ontworpen door L. Ramakers. Het stelt Christus voor, zittend op een ezel, met aan beide kanten mensen, die met palmtakken zwaaien.

De kerk werd in 2004 aan de eredienst onttrokken.

Op 5 september 2018 werd het gebouw op de rijksmonumentenlijst geplaatst.

Nadere bronnen en literatuur: