Karsveld (Nabij Gulpen)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 211.671; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Geschiedenisschets

In archieven van 1325 worden als leenmannen van Jan III, hertog van Brabant, vermeld: Jan Hagenols van Kersvort, die bij Ophem (Gulpen) drie bunder land in leen had. In 1375 komt Jonkvrouw Anna van Karsvoert voor. Zij behoorde tot de familie van Hoven, of van den Houfve, die destijds het huis Karsvoert bezat.

Herkomst naam

Karsveld staat in de oudste archiefinschrijvingen omschreven als Kaers-Voert. Het Voert gaat terug op oude woorden als Furth, Veurd en Vorde dat “doorwaadbare plaats” betekent. De prefix Kaers is waarschijnlijk terug te voeren op een voornaam Karst of Karsten.


Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Tijdsperiodes

Thema's