Kapel gewijd aan de H. Anna te Schilberg (Slenaken)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 82.366; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten De Sint Annakapel ligt op een splitsing van wegen in het deel van het buurtschap dat deels tot de gemeente Gulpen-Wittem en deels tot de gemeente Margraten behoort, tegen het dorp Slenaken aan.

Over het ontstaan van de kapel bestaat een legende. Op de plek van het huidige kapelletje zou in een grijs ver verleden reeds een wegkruis hebben gestaan. Tijdens een verwoestende pestepidemie trokken de inwoners van Slenaken in processie van de Remigiuskerk al biddend richting het kruis. Eenmaal bij het kruis aangekomen en men een gezamenlijk gebed begon, zagen de gelovigen een wolk opstijgen uit het dal van Slenaken. Bij terugkomst bleek de pest geweken te zijn en als dank werd van het wegkruis een kapel gemaakt, gewijd aan de Heilige Anna, moeder van Maria.

De kapel is een gebouwtje van veldbrandsteen met een kleinzadel. Het huidige gebouw dateert van 1850 en is sinds 1966 een Rijksmonument. In 2006 is de kapel grondig gerenoveerd, mede dankzij de persoonlijke inzet van een aantal vrijwilligers. In de groene houten deur is op kunstige wijze de naam van de kapel aangebracht.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags