Ingendael (De Dael), hoeve (Ubachsberg)

De hoeve dankt haar naam aan de ligging in een dal tussen de Guliker aan de westkant en de Putberg aan de oostkant.

De Daelhoeve met landerijen was een Wickrader leen, dat in 1380 werd verheven door Peter Ubachs soen. Het werd “den guede in Gheendal” genoemd en had een oppervlakte van 23 bunder.

In 1660 kwam de hoeve Ingendael in bezit van de familie Van Slijpe. In 1780 worden de gebroeders Adriaan Hendrik Frederik Adam en Jan Willem van Slijpe in een testament als eigenaars van de hof In Gen Dael genoemd. In de 19e eeuw was de hoeve in bezit van de familie De la Haye.

De hoeve wordt door de eeuwen heen bewoond door veel verschillende families; Van Brempst, Dobbelsteyn-Doenraedt, Grien, van Eldenborn, Frents tot Getsen, Fabritius, van Slijpe, Hillensberg, Schardinel. In de 19e eeuw wordt het bewoond door Nicolaas de la Haye, tevens pachter van de kasteelhoeve te Hoensbroek.

In de 20e eeuw is de hof in twee gedeelten gesplitst en zijn de gedeelten eigendom van de families Kerckhoffs en Rouette-Kerckhoffs.

In 1955 was er een grote brand waardoor de hooischuur verloren ging.

In het rechtergedeelte van de boerderij woont anno 2018 de 4e generatie Kerckhoffs.

Achter de gebouwen ligt de Putberg waarin nog een kalkoven zichtbaar is.

Nadere bronnen en literatuur: