Hurpesch, kasteel (Mechelen)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 34.724; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Het kasteel Hurpesch ligt in de gelijknamige buurtschap in het zuidwesten van Mechelen, op de rechteroever van de Geul nabij de plek waar de Klitserbeek in de river vloeit.

Het kasteel wordt als leengoed genoemd in 1325 met als eigenaar Gilles van Horpesch. In de zestiende eeuw is het goed in bezit van de familie van Wallum, genaamd Horpisch. Dit waren waarschijnlijk nazaten van de oorspronkelijke dertiende-eeuwse familie Horpesch.

In de zeventiende en achttiende eeuw wisselt het goed meerde malen van eigenaar en uiteindelijk krijgt de vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten het in de twintigste eeuw in bezit.

Het huidige gebouw dateert uit de achttiende en negentiende eeuw. In 1993 is er archeologisch onderzoek uitgevoerd waarin werd aangetoond dat de boerderij oorspronkelijk op een kunstmatig eiland van ongeveer 50 meter doorsnede heeft gelegen met eromheen een gracht van 10 meter breed. Aan de zuidzijde van het eiland waren de grachten zelfs 40 meter breed. De huidige boerderij staat op de noordzijde van het eiland. Hierdoor wordt het aannemelijk dat het oorspronkelijke kasteel aan de zuidzijde heeft gelegen, gezien de breedte van de gracht. Het is eveneens aannemelijk dat de boerderij een voortzetting moet zijn van de voorburcht van het kasteel.