Hulsberg (gemeente Nuth)

Geschiedenisschets

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 290227 ; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Het dorp Hulsberg is in de middeleeuwen ontstaan als dries. In 968 werd het gebied Hulsberg geschonken aan de Sint Remigiusabdij te Reims. De parochiekerk gewijd aan H. Clemens, gelegen op de oude dries (nu de kerkheuvel), wordt voor het eerst in de 12e eeuw vermeld. Het oude centrum van het dorp is rond deze kerk gevormd van waaruit de Kerkstraat en Kerkbergweg als vroegste uitbreidingen ontstaan. Langs de Raadhuisstraat en Wissengrachtweg ontstaat later een lineaire bebouwing. De laatste grotere uitbreidingen dateren van na de Tweede Wereldoorlog en richten zich zuidwestwaarts.

Ingevolgde de herindelingswet Zuid-Limburg van 1981 werd Hulsberg met ingang van 1982 opgeheven als zelfstandige gemeente en samengevoegd met de gemeente Nuth. Met ingang van 1 januari 2019 maakt de gemeente Nuth, samen met de gemeenten Schinnen en Onderbanken, deel uit van de nieuwe gemeente Beekdaelen.

Herkomst naam

Hulsberg staat in de archieven geschreven als Huleberga (1147), Hulsberge (1154) en Hulesberge (1178). De naam betekent ‘bij de met hulst begroeide berg’.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes

Thema's