Huiveringwekkende volksvertellingen

Verhalen vertellen was voor de komst van de tv aan de orde van de dag. Natuurlijk zijn er ook geschreven bronnen van alle tijden, maar die waren niet voor iedereen beschikbaar. Veel van wat we weten van onze geschiedenis uit de periode van voor de boekdrukkunst is steeds van generatie op generatie doorverteld. Vooral naar spookverhalen werd graag geluisterd. En waar ons Limburgse land rijk is aan vele kastelen, holle wegen, donkere grotten en waar in het verleden fel gestreden, gemoord en geroofd is bij dag en bij nacht, daar groeiden ook de talrijke verhalen die gelukkig her en der zijn vastgelegd door talrijke schrijvers en volkskundigen. Sagen en dichterlijke volksverhalen over families, heksen, weerwolven, vuurmannen, kabouters en de bokkenrijders. In de loop van de 19de eeuw zijn vele volksverhalen en legendes verbeeld in toneelstukken en soms ook muziekspektakels of operettes. En dan nog de verhalen van nu: er zijn ondanks de tv en internet nog nooit zoveel romans gedrukt al nu. De laatste jaren zijn vooral ook romans bestsellers, waarin min of meer betrouwbare historische feitenkennis uit langer of recenter verleden is verwerkt. Onderzoeksjournalisten en historici zijn echte verhalenvertellers geworden.

Gepubliceerd in Wellermagazine, 2008-2.

Bekijk hier het artikel (pdf)