Huis de Hoof

Het huis wordt in 1735 voor het eerst genoemd, maar is vermoedelijk veel ouder. Het was gelegen aan de oostzijde van de weg van Welten naar het huis De Dohm, tussen de weg en de Geleenbeek.

Op een kadasterkaart uit 1840 wordt het terrein tegenover de, volgens de jaarankers, in 1792 gebouwde boerderij aangeduid met de naam De Hoof. Aan het begin van de 20e eeuw lag op dit terrein ook een waterpoel, die vermoedelijk tot de boerderij heeft gehoord. In de 18e eeuw was in de boerdeij een smederij ingericht. Hieruit kan men afleiden dat het boerenbedrijf in die tijd niet het belangrijkste was. Het huis

De Hoof was midden 20e eeuw al geheel verdwenen. Het is vermoedelijk wegens bouwvalligheid gesloopt.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes

Thema's