Hubertuskapel (Groot Haasdal/Schimmert)

De kapel is gelegen aan de doorgaande weg Groot Haasdal. Zij is omgeven aan de voorzijde door een plein met rustbanken en aan de achterzijde door een grasveld.

De kapel is gewijd aan Sint Hubertus, patroonheilige van de jagers en beschermheilige tegen hondsdolheid.

De geschiedenis van de kapel gaat terug tot 1820. In 1931 werd de oorspronkelijke kapel, in verband met de aanpassing van de provinciale weg, verplaatst en 3 meter naar links herbouwd. In de oorlog werd de kapel door een granaatinslag ernstig beschadigd. Na de bevrijding in 1945 werd ze weer hersteld. In 1981 heeft de kapel de laatste renovatiebeurt gehad. Op 17 mei 1981 werd de kapel onder grote belangstelling opnieuw ingezegend door de pastores Op ’t Veld en Van Oss.

De kapel is een bakstenen kapel met rondboogtoegang, driezijdig gesloten koor een en zadeldak, waarop een dakruiter met bol, kruis en weerhaan staat. Op de topgevel staat een versierd stenen kruis. De kapel wordt gesloten door een opvallend hek, dat een bos verbeeld met jachtdieren. Boven de sluitsteen is een rondbogige nis aangebracht met een kruisbeeld.

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl Binnen hangt een kruisweg uit 1923, vervaardigd in opdracht van het toenmalige bestuur van de Jonkheid, en er staan een aantal beeldjes. In een nis boven het altaar staat een beeldje van Sint Hubertus met een hert dat een kruis draagt tussen het gewei, verwijzend naar de legende van Sint Hubertus. In beide zijwanden is een mooi glas-in-loodraam aangebracht met een episode uit het leven van Sint Hubertus. In 1978 en in 1982 vond er een restauratie van de kruisweg plaats.

Begin jaren zeventig van de 20e eeuw werd het kostbare antieke Hubertusbeeld  (mogelijk ook uit 1820) uit de kapel gestolen. In 1973 werd door een van de toenmalige bestuursleden van de buurtvereniging vanuit Beieren een nieuw beeld meegebracht ten bedrage van 650 gulden. Kort daarna is ook een ijzeren hekwerk aangebracht Op 28 oktober 1973 is het nieuwe beeld door mgr. Theunissen ingezegend.

Op 9 juli 1983 werd een begin gemaakt met de installatie van een nieuw volautomatisch luidklokje. Dagelijks om 7.00 uur, om 12.00 uur en om 18.00 uur wordt het angelusklokje geluid, evenals bij het overlijden van een buurtbewoner, voor het eerst op 2 augustus 1983, nadat men van het overlijden van buurtgenoot Charles Eyck (sinds 1938 wonende aan het Ravensbos) hoorde.

Jaarlijks wordt ter gelegenheid van Sint Hubertus op 3 november een H. Mis opgedragen in de kapel.

In 1997 werd de eigendom van de kapel door de gemeente Nuth (vóór 1982 Schimmert) overgedragen aan de buurtvereniging Groot-Haasdal.

Op 6 augustus 1833 werd door paus Gregorius XVI aan alle gelovigen die  “berouwvol gebiecht hebben en daarna gesterkt zijn door de H. Communie bij een bezoek aan de parochiekerk of de openbare kapel gelegen in het district  van de parochie |Schimmert, bisdom Luik, onder aanroeping van de H. Hubertus, op 3 november vanaf de eerste vespers tot zonsondergang, op die dag en elk jaar opnieuw bij een vroom bezoek, een volle aflaat geschonken, tevens kwijtschelding en vergeving”. Het origineel exemplaar van dit pauselijk schrijven werd  in 2010 door de buurtvereniging in bewaring gegeven aan het kerkelijk archief van de R.K. parochie H. Remegius te Schimmert.

Nadere bronnen en literatuur: